Atatürk
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ ÇANAKKALE ŞUBESİ(18 Mart Stadyumu Altı, Kapalı Spor Salonu Yanı Merkez / ÇANAKKALE)TFFHGD Çanakkale Şube Başkanlığının seçimli olağan genel kurul toplantısı 18.03.2021 Perşembe  günü saat 18:00’da TFFHGD Çanakkale Şubesi toplantı salonunda aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 25.03.2021 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.Tüm üyelerimize ilanen duyurulur. 


 1. Açılış ve Yoklama. 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 3. Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır). 4. 2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması. 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması. 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması. 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi. 8. 2021 – 2024 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması. 9. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi. 10. Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE( Personelin Farklı Şekilde İstihdam Edilmelerinde; İdari ve Mali Sorumluluk, İlgili Şube Yönetim Kurulu İle Dernek Şube Yönetimine Ait Olacaktır.) İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi. 11. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri. 12. Dilek ve Temenniler. 13. Kapanış. 14.  
 15.  
 
TFFHGD ÇANAKKALE ŞUBESİ
Bu haber bugün 2 kez, genel toplamda 713 kez görüntülendi.