Atatürk
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL
14. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ 18.01.2024 TARİHİNDE 18 MART STADI TFFHGD ÇANAKKALE DERNEK BİNASINDA SAAT 19:00’DA BAŞLAYACAKTIR. ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI HALİNDE 25.01.2024 TARİHİNDE GENEL KURULUMUZ YİNE AYNI YER VE AYNI SAATTE YAPILACAKTIR. İLGİLİ GÜNDEM MADDELERİ AŞAĞIDA YAYINLANMIŞTIR. BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR.

GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama.
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3. Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).
4. 2021–2024 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.
5. 2021-2024 Faaliyet Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.
7. 2024–2027 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.
8. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesinti Miktarlarının Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.
9. Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE( Personelin Farklı Şekilde İstihdam Edilmelerinde; İdari ve Mali Sorumluluk, İlgili Şube Yönetim Kurulu İle Dernek Şube Yönetimine Ait Olacaktır.) İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi ve Oya Sunulması
10. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.
11. Dilek ve Temenniler.
12. Kapanış.
TFFHGD ÇANAKKALE ŞUBESİ
Bu haber bugün 1 kez, genel toplamda 219 kez görüntülendi.